در مقاله های قبل اصطلاحات بازی پوکر را بیان کردیم. در این مقاله اصطلاحات دیگر بازی پوکر را بیان می کنیم.

 • Call یا کال: آمدن ژتون های مساوی با مبلغ شرط حریف
 • Calling station یا ایستگاه مخابرات، کالینگ استیشن: بازیکنی که معمولا شرط ها را کال می کند، ولی به ندرت فولد می کند یا شرط حریف را افزایش می دهد. بازیکن ایستگاه مخابراتی معمولا از نوع شل و منفعل است.
 • Cap یا سقف: محدودیتی که برای تعداد یا میزان افزایش شرط در برخی کازینوها اعمال می شود.
 • Cap game یا بازی با سقف شرط بندی: بازی پوکر اموها که در آن برای حداکثر مقدار مجاز برای شرط بندی سقف تعیین شده است. وقتی مبلغ شرط به حد مجاز برسد، بازیکنان آل این در نظر گرفته می شوند.
 • Cash Game یا بازی نقدی، کش گیم: بازیکنی که هر دست آن برای پول واقعی بازی می شود و ژتون ها معادل پول نقد هستند، در مقایسه با تورنومنت که پرداخت جایزه با توجه به رتبه بندی نهایی انجام می شود.
 • Catch یا جلو زدن از حریف: دریافت کارتی که برای کامل شدن یک پای رنگ یا استریت لازم است.
 • Center pot یا پات اصلی: پات اصلی در یک دست بازی وقتی یک یا چند بازیکن آل این شده اند و پات های کناری هم شکل گرفته است.
 • Chase یا دنبال کردن: کال کردن با پای رنگ یا استریت وقتی ضریب پات خوبی دریافت نمی کنید.
 • Check یا چک کردن: رد کردن بازی بدون بستن شرط
 • Check-raise یا چک رِیز: یک بازی پنهانکارانه به این صورت که بازیکن ابتدا چک می دهد با این نیت که بعد از شرط بستن بازیکن دیگر شرط آنها را افزایش دهد.
 • Chip یا ژتون، چیپ: دیسک های کوچکی که به جای پول در بازی پوکر مورد استفاده قرار می گیرند.
 • Chip dumping یا تبانی در انتقال ژتون: یک استراتژی غیرمجاز است که در آن بازیکن عمدا ژتون هایش را به بازیکن دیگری می بازد. اگر هر دو بازیکن موافق این عمل باشند، نوعی تبانی محسوب می شود.
 • Chip leader یا صدرنشین ژتون ها: بازیکنی که در یک تورنومنت پوکر بیشترین ژتون را دارد.
 • Chip up یا درشت کردن ژتون ها: عوض کردن ژتون های با واحد کوچکتر با ژتون های بزرگتذ. در بازی تورنومنت، این اصطلاح به معنی خارج کردن همه ژتون های کوچم از بازی است، این کار با رُند کردن تعداد ژتون ها به بالا و به نزدیکترین ژتون بزرگتر انجام می شود.
 • Chop یا تقسیم کردن: تقسیم کردن ژتون های موجود در پات به دلیل تساوی دست ها، یا به دلیل توافق بازیکن ها.
 • Click raise یا کلیک رِیز: انجام دادن حداقل رِیز. اشاره به پوکر آنلاین که بازیکن ها می توانند با کلیک روی گزینه رِیز بدون مشخص کردن عدد، رِیزِ مینیمم را انجام دهند.
 • Coin flip یا شیر یا خط: موقعیتی که در آن دو بازیکن همه پولشان را در پات سرمایه گذاری کرده اند و تقریبا شانس برابری برای برنده شدن دارند.
 • Cold call یا کال سرد: کال کردن مبلغی که معادل مجموع شرط و رِیز است که توسط بیش از یک بازیکن انجام شده است.
 • Collusion یا تبانی: نوعی از تقلب که مربوط به همکاری دو یا چند بازیکن است.
 • Community card یا کارت مشترک: کارت های که روی میز چیده می شوند. همه ی بازیکنان می توانند از این کارت ها استفاده کنند.
 • Completion یا تکمیل: اگر اشتباها شرط یا رِیز انجام شده کوچکتر از حداقل مجاز باشد، باید آن را افزایش داد تا به حد شرط یا رِیز با اندازه استاندارد تبدیل شود.
 • Connectors یا متوالی: دو یا چند کارت متوالی و پشت سر هم از لحاظ رتبه
 • Cotinuation bet یا شرط ادامه: شرط که بعد از فلاپ توسط بازیکنی که پیش از فلاپ آغازگر شرط بندی بوده، بسته می شود.
 • Cooler یا دست روی دست: موقعیتی که در آن یک بازیکن با توجه شرایط، دست قدرتمندی دارد ولی همچنان در مقابل یک دست قوی تر بازنده می شود، در این شرایط معمولا بازیکن فارغ از نحوه بازی، حداکثر باخت را متحمل می شود.
 • Crying call یا کال با ناله: وقتی بازیکنی فکر می کند دست بهتر را ندارد ولی همچنان با ناراحتی کال میکند.
 • Cutoff یا کُپ زدن: جایگاهی که در سمت راست دکمه دیلر قرار دارد. در بازی های خانگی بازیکنی که دکمه دیلر را دارد کارت ها را بر میزند و پخش می کند و بازیکن ماقبل او کارت ها را بعد از بز زدن او کُپ می زند.

لینک ثبت نام: عضویت در سایت تاک تیک

اینستاگرام: https://www.instagram.com/iranbetdirectory

تلگرام: https://t.me/taktik_game