در مقالات قبل در مورد بازی پوکر و اطلاحات آن توضیح دادیم. در ادامه در اصطلاحات دیگری از این بازی جذاب را بیان می کنیم:

 • Dead blind یا بلایند مرده: بلایندی که بر خلاف اسمال بلایند و بیگ بلایند، بلایند زنده محسوب نمی شود و بازیکنی که آن را پست کردهاست در صورتی که بازیکن های دیگر فقط کال کرده باشند نمی تواند آن را ریز کند. معمولا مبلغ آن به اندازه اسمال بلایند است که توسط بازیکنی که در پوزیشنی غیر از بیگ بلایند به بازی ملحق می شود یا بعد از غیبت کوتاهی به آن برمی گردد به همراه یک بلایند زنده به انداره بیگ بلایند پست می شود.
 • Deal یا دیل، پخش کردن کارت ها: پخش کردن کارت ها به بازیکن ها مطابق قوانین بازی در حال انجام
 • Deal twice/ three times یا تکرار دوباره / سه باره:
 • Dealer یا کارت پخش کن: شخصی که کارت ها را پخش می کند.
 • Deep stack یا استک عمیق: استک ژتونهایی که نسبت به سطح بازی در حال انجام بزرگ باشد، که استک نامیده می شود. معمولا عمق استک را با تعداد بیگ بلایند مشخص می کنند.
 • Defence یا دفاع: بازی که بازیکن در مقابل یک بلوف دفاع می کند یعنی یا شخصی که مشکوک به بلوف زدن است را وادار می کند که یا فولد کند یا پول بیشتری سرمایه گذاری کند.
 • Deuce یا دوس: کارت دو که به آن داک یا اردک هم گفته می شود.
 • Dominated hand یا دست مغلوب: دستی که احتمال بردش در مقابل دست به خصوصی به شدت کم است هر چند ممکن است به تنهایی دست ضعیفی محسوب نشود. این حالت معمولا در تگزاس هولدم پیش می آید و یکی از مثال های آن آس و بی بی در مقابل آس و شاه است.
 • Donk bet یا شرط خر: شرطی که در پوزیشن های ابتدایی توسط بازیکنی بسته می شود که در دور قبلی شرط بندی ابتکار عمل را در دست نداشته است. علت این نامگذاری این است که این بازی معمولا از نشانه های بازیکن های ضعیف است.
 • Donkey یا خر: یک بازیکن ضعیف که به آن فیش یا ماهی هم می گویند.
 • Double belly buster straight draw یا پای سوراخ استریت دوبل: ترکیبی از دو کارت در دست و کارت های روی میز که شامل چهار کارت متوالی نیست ولی همچنان دو کارت وجود دارند که می توانند استریت را کامل کنند.
 • Double suited یا دوتایی همخال: به آن دسته از دست های شروع در پوکر اوماها گفته می شود که دو تا دو تا همخال هستند.
 • Double up, double through یا دوبرابر کردن ژتون ها، دوبرابر کردن: معمولا در یک بازی با اندازه پات قابل توجه، به شرط بستن تمام ژتون ها و برنده شدن در مقابل یک حریف گفته می شود و در نتیجه ژتون ها دوبرابر می شود.
 • Downswing یا نزول: بازه ی زمانی که یک بازیکن بیش از حد انتظار می بازد.
 • Draw, draw hand یا دست قرعه: دست قرعه وقتی است که بازیکن شانس ارتقای دستش به یک دست خیلی قدرتمندتر را دارد ولی مستلزم این است که کارتهای مورد نظرش در فلاپ، ترن یا ریور بیاید.
 • Drawing dead یا دست مرده: بازی با یک دست قرعه که حتی در صورت کامل شدن هم شانسی ندارد.
 • Drawing live یا قرعه زنده: نداشتن دست مرده، یعنی داشتن دستی که در صورت آمدن کارتهای خاصی برنده خواهد شد.
 • Drawing thin یا قرعه کم شانس: در این حالت دست کاملا مرده نیست، یعنی ضریب شانس خیلی کمی برای بردن وجود دارد.
 • Drop یا ریخت دست، فولد کردن
 • Dry ace یا آس خالی: یک آس در دست بازیکن در کنار یک کارت رندوم غیرهمخال دیگر
 • Dry board یا چیدمان خشک: نوعی از ترکیب کارت های مشترک روی میز که احتمال داشتن دستهایی مثل رنگ یا استریت یا پای رنگ یا استریت در آنها کم است و یا اصلا وجود ندارد.
 • Dry pot یا پات خشک: یک پات کناری که وقتی شکل می گیرد که بازیکنی آل این می کند و توسط بیش از یک بازیکن کال می شود. اگر در ادامه شرط بندی بیشتری انجام شود پول وارد پات کناری یا پات خشک می شود.

لینک ثبت نام: عضویت در سایت تاک تیک

اینستاگرام: https://www.instagram.com/iranbetdirectory

تلگرام: https://t.me/taktik_game