در مقاله قبل اصطلاحات و انواع بازی پوکر را بیان کردیم. در ادامه اصطلاحات دیگری از این بازی جذاب و محبوب را بیان میکنیم:

 • Backdoor یا درپشتی، دست مخفی: یک پای رنگ یا پای استریت که به دو کارت برای کامل شدن احتیاج دارد. دستی که هدف اولیه بازیکن از ادامه دادن ساختن آن نبوده است.
 • Back into یا برد ناگهانی: بردن یک پات با دستی که اگر در مقابل یک شرط قرار می گرفت فولد می شد.
 • Bad beat یا باخت بد: وقتی یک دست پوکر به طور قابل ملاحظه ای جلوتر از یک دست ضعیف است ولی در نهایت با بدشانسی بازنده می شود، باخت بد یا بد بیت اتفاق می افتد.
 • Balance یا توازن: بازی یکسان با دستهای کاملا متفاوت با هدف اینکه به دست آوردن اطلاعات مفید در مورد کارتها برای حریف دشوارتر شود.
 • Bankroll یا سرمایه: میزان پولی که یک پوکر باز در طول دوران پوکر خود به دست آورده و کنار گذاشته است.
 • Bankroll management یا مدیریت سرمایه: انتخاب نوع بازی و سطح بازی صحیح برای اجتناب از بین رفتن سرمایه در حین دانسویینگ ها
 • Behind یا عقب بودن: پولی که در جریان بازی است ولی به صورت ژتون قابل مشاهده نیست.
 • Bet یا شرط: هر پولی که در حین بای یک دست بازی شرط بسته می شود. شرط آغاز کننده یک دور شرط بندی. در بازی های دارای حد شرط بندی مشخص، به میزان استاندارد شرط می گویند.
 • Betting structure یا ساختار شرط ها: مجموعه کامل قوانین مربوط به شرط ها، محدودیت ها، سقف مجاز برای افزایش شرط و از اینگونه موارد که برای یک بازی مشخص می شود.
 • Big bet game یا بازی های با شرط بزرگ: به بازی های مثل هولدم نامحدود یا پات لیمیت اوماها که حد شرط بندی ندارند یا محدودیت شرط بندی به اندازه پات است، گفته می شود.
 • Big blind یا بیگ بلایند: در انواع بازی پوکر از میان دو شرط اجباری، به شرط اجباری بزرگ تر بیگ بلایند می گویند.
 • Big blind special یا ویژه ی بیگ بلایند: دستی با کارت های ضعیف که توسط بازیکن با موقعیت بیگ بلایند برده می شود و دلیل آن این است که پیش از فلاپ هیچ ریزی انجام نشده است.
 • Big full یا فول جا، فول هوس بزرگ: در بازی های با کارت های مشترک، به بزرگترین فول هوس ممکن گفته می شود.
 • Big stack یا استک بزرگ: استک ژتون هایی که نسبت به سطح بازی در حال انجام بزرگ است.
 • Blank یا پوچ: معمولا به کارت مشترکی که آمدش چیز خاصی را تغییر نمی دهد و ظاهرا ارزشی ندارد کارت پوچ گفته می شود.
 • Bleed یا ژتون ریزی: در یک بازی به از دست دادن مداوم ژتون ها در نتیجه بازی بد که احتمالا به دلیل عصبی شدن یا آنگوژه شدن است گفته می شود.
 • Blind defense یا دفاع از بلایند: به کال کردن یا رِیز حریف وقتی در پوزیشن بیگ بلایند هستید گفته می شود که معمولا برای بهره برداری از تهاجم بیش از حد حریفان و با یک دست نه چندان قوی انجام می گیرد.
 • Blind steal یا دزدیدن بلایندها: وقتی همه بازیگنان فولد کرده اند، به یک رِیز که از پوزیشن های آخر با یک دست ضعیف انجام می شود و هدف آن فقط بردن بلایندها و انتی ها است، بلایند دزدی گفته می شود.
 • Blocker یا بلاکر: داشتن یکی از برگ برنده های حریف، معمولا وقتی کارتهای روز میز خطر استریت یا پای استریت به همراه دارد.
 • Blocking bet یا شرط پیش گیرانه: یک شرط که به صورت غیر طبیعی کوچک است و توسط یک بازیکن که پوزیشن ندارد بسته می شود و هدف آن جلوگیری از بستن یک شرط بزرگتر توسط حریف است.
 • Bluff یا بلوف: شرطی که با دستی بسته می شود که از لحاظ ریاضی احتمال پول سازی با آن وجود ندارد، ولی با هدف اینکه حریف دست بهتری را فولد کند بسته می شود و میتواند الگوهای بازی را مخفی نگاه دارد.
 • Bluff catching range یا طیف بلوف گیری: به مجموعه دست هایی که در مرحله ریور ارزش واقعی خاصی ندارند ولی ممکن است برای گرفتن بلوف احتمالی حریف به انداره کافی خوب باشند.
 • Bluff induce یا القای بلوف: چک دادن با یک دست قوی با بستن یک شرط بزرگ با آن برای ایجاد این حس که دستتان ضعیف است و بتوانید بلوف زدن حریف را القا کنید.
 • Board یا کارت های روی میز: مجموعه کارت های مشترک در یک بازی پوکر به صورت روباز در وسط میز پوکر قرار می گیرند.
 • Boat یا قایق: یک نام محاوره ای برای دست فول هوس
 • Bottom end یا سر پایین استریت: پایین ترین استریت ممکن که در یک دست میتواند ساخته شود.
 • Bottom pair, bottom set یا جفت پایین، ست پایین: یک جفت یا ست که با هماهنگی یک کارت یا دو کارت در دست بازیکن، با پایین ترین کارت مشترک روی میز ساخته می شود.
 • Bounty یا جایزه، بانتی: نوعی از تورنومنت های پوکر که برای حذف کردن هر بازیکن تورنومنت یک جایزه نقدی در نظر می گیرند.
 • Break یا استراحت، وقفه: به وقت استراحتی که در حین یک تورنومنت داده می شود و بازی متوقف می شود، گفته می شود.
 • Brick یا کارت پوک، آجر: همان کارت پوچ (Blank) است با ایت تفاوت که بیشتر با حس ناخوشایندی از آمدن کارتی که دست شما را کامل نمی کند به کار برده می شود.
 • Broadway یا شاهراه: به یک استریت از ده تا آس گفته می شود و میتواند به هر کدام از کارت های ده تا آس هم اطلاق شود.
 • Bubble یا حباب: به بازه ای از تورنومنت پوکر قبل از ورود به مرحله پرداخت جوایز گفته می شود.
 • Buck یا نشانگر، دکمه: نشانگری برای نشان دادن این ه کدام بازیکن دیلر است.
 • Bully یا قلدر: بازیکنی که مرتبا رِیز می کند تا بازیکن ها محتاط تر را وادار به خارج شدن از بازی کند، به خصوص بازیکنی که استک بزرگی نسبت به بازی در حال انجام دارد.
 • Busted یا نشانگر یا دکمه دیلر: دست کامل نشده، از دست دادن همه ژتون ها و باخت همه پولها در بازی
 • Buy-in یا مبلغ ورودی:حداقل میزان ژتون لازم که باید برای ورود به یک بازی خاص یا تورنومنت خریداری شود.
 • Buy short یا خرید کم: خریدی که کوچکتر از مبلغ ورودی نرمال یک بازی معمولا 100 بیگ بلایند است.

لینک ثبت نام: عضویت در سایت تاک تیک

اینستاگرام: https://www.instagram.com/iranbetdirectory

تلگرام: https://t.me/taktik_game