هدف از بازی بلک جک

شکست دادن دیلر : اهداف زیادی برای بازی بلک جک بیان شده است که معمولا اشتباه می باشند. ساده ترین و اصلی ترین هدف در بازی بلک جک شکست دادن دیلر یا همان کارت پخش کن می باشد.

برای شکت دیلر ۳ راه وجود دارد:

 • با جمع کردن دستی که ارزش آن از دست دیلر بیشتر است.
 • مجموع کارت عای دسا دیلر بیشتر از 21 باشد.
 • با داشتن دستی معادل ۲۱ بر روی دو کارت اول خود، درحالیکه دیلر به این امتیاز نرسیده است.

در صورتی که دو اتفاق زیر بیافتد از دیلر میبازید:

 • ارزش دست شما بیشتر از 21 باشد
 • در پایان بازی ارزش دست دیلر بیشتر از شما باشد

تنها هدف برد در این بازی شکست دیلر می باشد و برخلاف بازی پوکر دست سایر بازیکنان هیچ ارتباطی با بردن در این بازی ندارد.

چگونه ارزش کلی یک دست تعیین می شود؟

بازی بلک جک با 52 کارت و بدون درنظر گرفتن جایگاه بازیکنان صورت می پذیرد. که شامل قوانین زیر است:

 • کارتهای عدد از ۲ الی ۱۰ با توجه به عدد نوشته شده بر روی آنها تعیین می شود. برای مثال عدد ۲ معادل ۲ امتیاز و عدد ۸ معادل ۸ امتیاز است.
 • کارتهای عکس دار شامل سرباز، شاه، بی بی ۱۰ امتیاز دارند.
 • کارتهای آس با توجه به شرایط بین ۱ تا 11 امتیاز در نظر گرفته می شود. بستگی به امتیاز مورد نیاز بازیکن ۱ یا ۱۱ محاسبه می شود.

چیدمان بازی بلک جک

بلک جک بر روی یک میز نیمه گرد انجام می شود که امکان بازی تعداد زیادی را فراهم می کند. رایجترین میزها ۷ بازیکن یا صندلی دارند اما میزهایی با ۵ الی ۱۳ صندلی نیز وجود دارد. دیلر در مقابل میز می ایستد و چیپها در جلوی او قرار می گیرد. بازیکنان در سوی دیگر میز مینشینند.

مراحل بازی بلک جک

بلک جک با قانون های مختلف و تعداد بازیکنان متفاوت انجام می شود. رایجترین نوع بازی از ۶ الی ۸ بازیکن تشکیل شده است. در برخی کازینوها بازی تک نفری یا دو نفره هم انجام می شود. در اینجا مراحل به معمولترین روش بازی با ۶ بازیکن توضیح داده می شود:

 • بازیکن ها چیپهای مورد نیاز خود را خریداری می کنند.
 • بازیکنان شرطهای خود را قرار می دهند.
 • دیلر کارتها را پخش میکند.
 • بازیکنان برای بازی دست خود تصمیم می گیرند.
 • دیلر دست خود را بازی میکند
 • پرداخت انجام می شود.

بازیکن ها چیپهای خود را میخرند

برای شروع بازی شما نیاز به چیپ دارید. در اکثر کازینوها امکان بازی با پول نقد وجود ندارد. شما باید پول های خود را بر روی میز قرار دهید به نحوی که دوربین پول شما را ببیند سپس ناظر بازی پول شما را شمرده و بعد از تایید مبلغ تحویل دیلر می دهد و دیلر به اندازه پول به شما چیپ می دهد.

بازیکنان شرط های خود را قرار می دهند

در آغاز بازی هر بازیکن شرط خود را در محل شرط بندی قرار می دهد. هر میز محدودیت هایی دارد. شما در سمت چپ را راست خود جدولی می بینید که شرطها و محدودیت های شرط بندی میز را نشان می دهد. در آمریکا بیشتر میزها برای هر دست حداقل ۵ دلار را در نظر می گیرند اما حداکثر و حداقل شرط به کازینو و قوانین منطقه ای که کازینو در ان قرار گرفته است بستگی خواهد داشت.

دیلر کارتها را پخش میکند

با قراردادن شرط ها دیلر جلوی هر بازیکن یک کارت قرار میدهد که مقدار آن مشخص است و در نهایت یک کارت برای خود به پشت به رو می گذارد و این کار را یک دور دیگر تکرار میکند. بار دوم تنها کارت دیلر به رو قرار میگیرد.

بازیکنان برای دست های خود تصمیم میگیرند

برای بازی ارزش دو کارت را با هم جمع کنید. عددی بین ۴ تا ۲۱ بدست می آید. اگر مجموع دست ۱۰ شود و شما در دو کارت اول خود آس داشته باشید شما بلک جک را گرفته اید! تبریک! تا زمانی که دیلر بلک جک نشود آن ها بلافاصله به نسبت ۳ به ۲ (1.5 برابر مقدار شرط شما) بدون ادامه بازی به شما پرداخت خواهد کرد. اگر دیلر نیز بلک جک شود، شما چیزی نمیبرید اما شرط اولیه خود را هم نمی بازید.

اگر نه شما نه دیلر بلک جک نداشته باشید، دیلر به نوبت به بازیکنان اعلام کی کند و منتظر می ماند تا برای بازری خود تصمیم بگیرد. وقتی نوبت به شما رسید، باید نظر خود را با استفاده از سیگنال دست مناسب نشان دهید. دیلر دستورالعمل های کلامی شما پاسخ نمی دهند زیرا دوربین باید تصمیمات را ضبط کنند. به ۵ روش می توانید دست خود را بازی کنید:

 • استند: اگر پ. کارت شما قابل قبول است شما در بازی میمانید و دیلر شراغ بازیکن بعدی خواهد رفت
 • هیت: به زمانی شاره دارد که شما به کارت بیشتری برای افزایش ارزش دست خود نیاز دارید.
 • دوبرابر کردن: اگر دست خوبی دارید و تنها باید کارت اضافی بگیرید میتوانید دست خود را دوبرابر کنید
 • اسپیلیت:
 • تسلیم: اگر دست اولیه شما مطلوب نیست می توانید با پرداخت نیمی از شرط خود از بازی خارج شوید. برای اطمینان باید کلمه تسلیم را بیان کنید.

برای انجام بازی بلک جک میتوانید در سایت تاک تیک ثبت نام کنید:

لینک ثبت نامعضویت در سایت تاک تیک

اینستاگرام: https://www.instagram.com/iranbetdirectory

تلگرام: https://t.me/taktik_game