شرط بندی هندکیپ نوعی شرط بندی ورزشی می باشد که به منظور برابر و هم سطح سازی مسابقات به کار می رود. هنگامی که اختلاف قدرت دو تیم زیاد است از این نوع شرط بندی استفاده بیشتری می شود.

هندکیپ پیش بینی اختلاف امتیازها در یک بازی است. در واقع شما پیش بینی میکنید با افزودن و یا کاستن یک عدد شرط مورد نظر شما برنده است. به عنوان مثال کرنر +1.5 بدین معنی است که پیش بینی شما با افزودن 1.5 به عدد کرنرای تیم مورد نظرتان، تعداد کرنرهای زده شده توسط این تیم از کرنرهای تیم مقابل بیشتر می شود و یا تعداد کارت -0.5 بدین معنی است که اگر کارت ای دریافتی تیم منتخب خود در شرط عدد 0.5 را کسر نمایید، باز هم عدد کارتهای دریافتی بیشتر از کارتهای تیم مقابل خواهد بود. هندکیپ شامل 2 نوع است:

 • هندکیپ آسیایی
 • هدنکیپ اروپایی

مثال هایی از انواع هندکیپ:

هدنکیپ +1 تیم الف:

 • در صورت برد تیم الف با هر نتیجه ای فرم شما برنده است
 • در صورت مساوی مسابقه فرم شما برنده است
 • در صورت برد تیم ب با اختلاف یک گل فرم شما فسخ است و مبلغ به حساب شما بازگشت داده می شود.
 • در صورت برد تیم ب با اختلاف بیشتر از دو گل یا بیشتر فرم شما برنده خواهد بود

هدنکیپ -1 تیم الف:

 • در صورت برد تیم الف با اختلاف یک گل فرم شما فسخ می شود و مبلغ به حساب شما بازگشت داده می شود
 • در صورت برد تیم الف با اختلاف 2 گل یا بیشتر فرم شما برنده خواهد بود
 • در صورت مساوی با هر نتیجه ای فرم شما بازنده خواهد بود

هدنکیپ +2 تیم الف:

 • در صورت برد تیم الف با هر نتیجه ای فرم شما برنده است
 • در صورت مساوی مسابقه فرم شما برنده خواهد بود
 • در صورت برد تیم ب با اخلتاف 1 گل فرم شما برنده خواهد بود
 • در صورت برد تیم ب با اختلاف 2 گل فرم شما فسخ شده و مبلغ به حساب شما بازگشت داده می شود
 • در صورت برد تیم ب با اختلاف 3 گل یا بیشتر فرم شما برنده خواهد بود

هندکیپ -2 تیم الف:

 • در ثورت برد تیم الف با اختلاف 1 گل فرم شما بازنده است
 • در صورت برد تیم الف با اختلاف 2 گل فرم شما فسخ می شود
 • در صورت برد تیم الف با اختلاف 3 گل یا بیشتر فرم شما برنده است
 • در صورت مساوی مسابقه با هر نتیجه ای فرم شما بازنده است
 • در صورت برد تیم ب با هر نتیجه ای فرم شما بازنده است

هندکیپ آسیایی

در این نوع هندکیپ فقط رو حالت برنده یا بازنده موجود است و در صورتی که با افزودن یا کاستن عدد نتیجه مساوی گردد این شرط فسخ و مبلغ به کاربری شما بازگردانده خواهد شد. این شرط اعداد صحیح و اعداد اعشاری می باشد. توجه داشته باشید اعداد اعشاری به دو صورت تفسیر می شود. به عنوان مثال فرض کنید پرسپولیس میزبان استقلال است و بازی با نتیجه 5 بر 3 به نفع پرسپولیس تمام شده است. حال شرط های زیر را در نظر بگیرید:

 • چنانچه پرسپولیس -1.5 را انتخاب کنید نتیجه بازی به نفع پرسپولیس یعنی 3.5 در مقابل 3 است و شما برنده خواهید بود.
 • چنانچه استقلال +1.75 را انتخاب کنید شرط ما به دو شرط بالایی و پاییتی استقلال +1.5 و استقلال +2 تقسیم می شود. شرط +1.5 استقلال باخته است چون بازی با اختلاف 2 گل به نفع پرسپولیس تمام شده است.

در هندکیپ آسیایی تمام شرط های بسته شده با توجه به نتیجه انتهایی بازی ثبت می شود بنابراین برای تعیین برنده یا بازنده باید تا انتهای بازی صبر کنید.

برای ثبت نام در سایت تاک تیک و شروع شرط بندی از اینجا شروع کنید: http://taktik.business